Πλάνο Ομαδικών Μαθημάτων

Weekly Schedule - Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Δευτέρα
17/01/2022
Tρίτη
18/01/2022
Tετάρτη
19/01/2022
Πέμπτη
20/01/2022
Παρασκευή
21/01/2022
Σάββατο
22/01/2022
Kυριακή
23/01/2022
08:00-09:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
7 /8
08:00-09:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
08:00-09:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
08:00-09:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
6 /8
Προσθήκη
08:00-09:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
11:00-12:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
5 /6
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
7 /8
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
4 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
3 /8
Προσθήκη
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
6 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
FITNESS AREA
TRX GROUP 60'
ALL LEVELS
GYM FUNCTIONAL
4 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
4 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
4 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
3 /8
Προσθήκη
11:00-12:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
5 /8
Προσθήκη
10:30-11:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
6 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
4 /6
Προσθήκη
18:30-19:30
FITNESS AREA
HIIT CONDITIONING
ALL LEVELS
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:30-19:30
FITNESS AREA
FAT BURNING
ALL LEVELS
GYM FUNCTIONAL
5 /8
Προσθήκη
18:30-19:30
FITNESS AREA
HIIT CONDITIONING
ALL LEVELS
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:30-19:30
FITNESS AREA
FAT BURNING
ALL LEVELS
GYM FUNCTIONAL
4 /8
Προσθήκη
18:00-19:00
FITNESS AREA
TRX GROUP 60'
ALL LEVELS
GYM FUNCTIONAL
6 /8
Προσθήκη
12:00-13:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 4
GYM PILATES 2
4 /4
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 4
GYM PILATES 2
1 /4
Προσθήκη
19:00-20:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 4
GYM PILATES 2
2 /4
Προσθήκη
19:00-20:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 4
GYM PILATES 2
4 /4
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
FITNESS AREA
STRENGTH & CONDITIONING
LEVEL 2
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 4
GYM PILATES 2
4 /4
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
BODYWEIGHT AREA
BODYWEIGHT TRAINING
ALL LEVELS
GYM SEMI PERSONAL
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
BODYWEIGHT AREA
BODYWEIGHT TRAINING
ALL LEVELS
GYM SEMI PERSONAL
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:30-20:30
FITNESS AREA
STRENGTH TRAINING
LEVEL 3
GYM FUNCTIONAL
5 /6
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-21:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 4
GYM PILATES 2
4 /4
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:30-20:30
FITNESS AREA
STRENGTH TRAINING
LEVEL 3
GYM FUNCTIONAL
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
2 /8
Προσθήκη
20:00-21:00
YOGA STUDIO
YOGA VINYASA I-II
GYM YOGA
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 4
GYM PILATES 2
4 /4
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 4
GYM PILATES 2
4 /4
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
YOGA STUDIO
YOGA VINYASA I-II
GYM YOGA
5 /6
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
21:00-22:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
3 /6
Προσθήκη
20:00-21:00
YOGA STUDIO
YOGA VINYASA I-II
GYM YOGA
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
3 /6
Προσθήκη
20:30-21:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
21:00-22:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
5 /8
Προσθήκη
20:30-21:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
21:00-22:00
PILATES STUDIO
PILATES MAT
GYM PILATES 2
5 /6
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
21:00-22:00
PILATES STUDIO
PILATES MAT
GYM PILATES 2
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις