Πλάνο Ομαδικών Μαθημάτων

Weekly Schedule - Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Πέμπτη
22/04/2021
Παρασκευή
23/04/2021
Σάββατο
24/04/2021
Kυριακή
25/04/2021
Δευτέρα
26/04/2021
Tρίτη
27/04/2021
Tετάρτη
28/04/2021
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
08:00-09:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
11:00-12:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
0 /6
Προσθήκη
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
11:00-12:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
09:00-10:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
11:00-12:00
FITNESS AREA
TRX GROUP 60'
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
10:30-11:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
11:00-12:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
10:30-11:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
17:30-18:30
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT PERSONAL
GYM PILATES 2
0 /2
10:30-11:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
12:00-13:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
0 /6
Προσθήκη
18:30-19:30
FITNESS AREA
FAT BURNING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
17:30-18:30
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT PERSONAL
GYM PILATES 2
0 /2
Προσθήκη
18:30-19:30
FITNESS AREA
HIIT CONDITIONING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
17:30-18:30
FITNESS AREA
FUNCTIONAL MOVEMENT
GYM FUNCTIONAL
0 /6
18:00-19:00
FITNESS AREA
TRX GROUP 60'
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
12:00-13:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
19:00-20:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 6
GYM PILATES 2
0 /6
Προσθήκη
17:30-18:30
FITNESS AREA
FUNCTIONAL MOVEMENT
GYM FUNCTIONAL
0 /6
Προσθήκη
19:00-20:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 6
GYM PILATES 2
0 /6
Προσθήκη
18:30-19:30
FITNESS AREA
FAT BURNING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
19:00-20:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
19:00-20:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
0 /6
Προσθήκη
18:30-19:30
FITNESS AREA
FAT BURNING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
19:00-20:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
0 /6
Προσθήκη
19:30-20:30
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 6
GYM PILATES 2
0 /6
20:00-21:00
FITNESS AREA
STRENGTH & CONDITIONING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
19:30-20:00
FITNESS AREA
HIIT 30'
GYM FUNCTIONAL
0 /6
Προσθήκη
19:30-20:30
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT 6
GYM PILATES 2
0 /6
Προσθήκη
19:30-20:00
FITNESS AREA
HIIT 30'
GYM FUNCTIONAL
0 /6
Προσθήκη
19:30-20:30
FITNESS AREA
STRENGTH TRAINING
LEVEL 3
GYM FUNCTIONAL
0 /6
21:00-21:30
FITNESS AREA
LEGS & ABS
GYM FUNCTIONAL
0 /6
Προσθήκη
20:00-21:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT PERSONAL
GYM PILATES 2
0 /2
Προσθήκη
19:30-20:30
FITNESS AREA
STRENGTH TRAINING
LEVEL 3
GYM FUNCTIONAL
0 /6
Προσθήκη
20:00-21:00
PILATES STUDIO
PILATES EQUIPMENT PERSONAL
GYM PILATES 2
0 /2
Προσθήκη
20:30-21:30
PILATES STUDIO
PILATES MAT
GYM PILATES 2
0 /7
20:00-21:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
0 /6
Προσθήκη
20:30-21:30
PILATES STUDIO
PILATES MAT
GYM PILATES 2
0 /7
Προσθήκη
20:00-21:00
SPINNING AREA
SPINNING
GYM SPINNING
0 /6
Προσθήκη
20:30-21:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
20:00-21:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
20:30-21:30
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
20:00-21:00
FITNESS AREA
CROSS TRAINING
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
21:00-21:30
FITNESS AREA
BEYOND LEGS
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη
21:00-21:30
FITNESS AREA
BEYOND ABS
GYM FUNCTIONAL
0 /7
Προσθήκη